Automotive Refinish

Siedziba tej jednostki mieści się w Warszawie. Oddział zajmuje się sprzedażą lakierów do renowacji pojazdów, a także farb do lekkich konstrukcji przemysłowych. Produkty Automotive Refinish to wynik osiemdziesięcioletniego doświadczenia w tworzeniu powłok samochodowych. To także innowacyjne technologie i systemy lakiernicze dla przemysłu, transportu komercyjnego oraz renowacji samochodów osobowych.

Automotive Refinish dysponuje Nowoczesnym Centrum Szkoleniowym, które umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych około tysiącu kursantom rocznie. Prowadzone są tam warsztaty techniczne oraz produktowe. To, co wyróżnia jednostkę, to także własne, nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe. Warszawski Refinish jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem, biorącym udział w wielu w projektach edukacyjnych. Jednym z nich jest patronat nad kształceniem zawodowym w dziedzinie lakiernictwa.

Z pasji do renowacji samochodów osobowych zrodziły się takie produkty jak: Nexa Autocolor w linii Aquabase Plus, Maxmeyer w linii Aquamax oraz PPG w linii Envirobase High Performance. Dla transportu komercyjnego stworzono system Delfllet UHS, a dla branży produkcyjnej i przemysłu oświetleniowego − Selemix.