Benefity

Zachęcamy naszych pracowników do nauki i rozwoju, a także podejmowania nowych wyzwań zawodowych, dlatego dajemy im możliwość poszerzania swoich umiejętności w wielu zagranicznych oddziałach PPG. Twój rozwój i kariera zawodowa może mieć miejsce zarówno w Polsce,
jak i w jednostkach PPG za granicą.

Naszym priorytetem jest przyciągnięcie, motywowanie i rozwijanie utalentowanych pracowników.
W związku z tym, polityka wynagrodzeń w PPG nastawiona jest na wspieranie tych właśnie celów.

System wynagrodzeń w PPG opiera się na trzech podstawowych zasadach. Są to:

Konkurencyjność oferowanych warunków finansowych.

Wynagradzanie za wyniki. Zapewniamy możliwość osiągnięcia wyższego poziomu płac w oparciu
o indywidualny wkład w sukces firmy.

Podejście „Total Rewards”, czyli oferowanie zarówno konkurencyjnego wynagrodzenia, jak i innych elementów, mających spory wpływ na poziom zadowolenia z objętego stanowiska pracy – premii, nagród, benefitów, szkoleń oraz działań mających na celu rozwój zawodowy każdego pracownika.

Aplikuj

Przeszukaj aktualne oferty pracy.

WIĘCEJ +