Home Bezpieczeństwo
PODZIEL SIĘ

BEZPIECZEŃSTWO

tlo_aktu
BEZPIECZEŃSTWO

OGŁOSZENIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy:

 zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi.

Osoby znajdujące się w domu powinny:  

 • włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy,
 • ustawić odbiornik na stację lokalną,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny:    

 • nie zbliżać się do rejonu zagrożenia,
 • ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,  
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach przekazywanych za pośrednictwem środków nagłaśniających stacjonarnych oraz umieszczonych na pojazdach,
 • udać się do najbliższych budynków.

Osoby znajdujące się w obiektach użyteczności publicznej powinny stosować się do poleceń administratora (właściciela) obiektu.

 

Rodzaj komunikatu

Sposób reakcji na komunikat ostrzegawczy, w zależności od miejsca pobytu

W domu

W zakładzie pracy

 i w miejscach użyteczności publicznej

Na wolnej przestrzeni

1.

Uprzedzenie
o zagrożeniu skażeniami

Sprawdzić posiadane środki ochrony indywidualnej, sprawdzić zabezpieczenia posiadanych zapasów żywności i wody, sprawdzić szczelność pomieszczeń dla ludzi i zwierząt, jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć), przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb obrony cywilnej.

Przerwać zakupy, udział
w imprezach i starać się jak najszybciej opuścić zagrożoną strefę, uszczelnić pomieszczenie, wykonywać ściśle polecenia kierownictwa zakładu (instytucji)
 i służb porządkowych, przygotować się do wyłączenia gazu i dopływu prądu.

Wykonywać ściśle polecenia władz lokalnych
i służb porządkowych, starać się jak najszybciej opuścić zagrożoną strefę.

2.

Uprzedzenie
o zagrożeniu zakażeniami

Należy postępować według poleceń wydanych w komunikacie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3.

Uprzedzenie
o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

Włączyć odbiornik radiowy na pasmo rozgłośni lokalnej, postępować zgodnie z podanymi
 w komunikacie zaleceniami, ściśle stosować się do zaleceń władz lokalnych,
nie zbliżać się do rejonu katastrofy lub awarii.

 

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołującego alarm należy:

 • opuścić schron (ukrycie),      
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym, przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażania (w przypadku skażeń chemicznych) - żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,  
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,       
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów i służb obrony cywilnej,    
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.
AKTUALNOŚCI
Najnowsze informacje oraz publikacje związanie z działalnością PPG Polska.
WIĘCEJ +