Przyjaciele z PPG

Pracownicy PPG w Polsce chętnie angażują się w działalność wolontariacką. W naszych oddziałach organizują się grupy „Przyjaciół z PPG”, którzy pomagają członkom lokalnych społeczności: odnawiają budynki użyteczności publicznej, zbierają dary, wspomagają lokalne fundacje.

W ciągu roku wolontariusze z PPG Industries angazują się w kilka lub kilkanaście projektów i akcji. Część z nich wynika ze stałej współpracy z lokalnymi fundacjami i wieloletnich relacji z osobami potrzebującymi z okolicy naszych oddziałów.

Zazwyczaj dwa razy w roku „Przyjaciele z PPG” z jednostki Architectural Coatings organizują zbiórki darów dla podopiecznych Wrocławskiego Hospicujm dla Dzieci. Przed świętami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem mali pacjenci otrzymują od naszych pracowników zabawki, artykuły higieniczne, a także słodycze. Pracownicy wrocławskiej fabryki co roku organizują też akcję „Kilometry dla hospicjum”, podczas której dojeżdżają do pracy rowerami, a w zamian za to firma przekazuje darowiznę zależną od przejechanych kilometrów.

Podobną akcję organizują też „Przyjaciele” z cieszyńskiego zakładu PPG. Tam wspieramy między innymi dzieciaki przebywające na oddziale dziecięcym szpitala Śląskiego w Cieszynie. Wolontariusze z jednostki Industrial Coatings regularnie organizują też zbiórki darów dla potrzebujących rodzin. Szykujemy wyprawki szkolne dla dzieci i paczki świąteczne dla ubogich rodzin.

Nasi pracownicy angażują się też w ogólnopolskie akcje pomocowe, np. Szlachetna Paczka, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
„Przyjaciele z PPG” to także sprawni malarze. Nasi wolontariusze szukają miejsc, budynków użyteczności publicznej w okolicy, które wymagają odnowienia. W ten sposób pomagamy szkołom, przedszkolom, świetlicom nabrać więcej kolorów, a dzieciakom dajemy możliwość uczenia się i odpoczynku w odnowionych pomieszczeniach.

0
wolontariuszy
0
godzin
0
Partnerów Dobroczynnych
0
kilometrów dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci