Home Kariera
PODZIEL SIĘ
KARIERA
tlo_pol
Nasze wartości

Podstawą wszystkich naszych działań są najwyższe standardy etyczne. We wszystkim, co robimy, kierujmy się niezłomnymi zasadami, ponieważ wiemy, że takie kwestie, jak etyka biznesowa nie podlegają kompromisom.

Klienci są dla nas najważniejsi – pracujemy, by służyć pomocą naszym klientom. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiadać na potrzeby odbiorców naszych produktów i usług najlepiej i najszybciej, jak to możliwe.
Szanujemy godność i prawa naszych pracowników. Doceniamy ich zaangażowanie – tworzymy bezpieczne, zdrowe i niestwarzające zagrożeń miejsca pracy. Staramy się na wiele sposobów promować pracę zespołową oraz nagradzać efektywność. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju poprzez stałą naukę oraz tworzenie przyjaznej atmosfery, w której prywatne opinie oraz propozycje mogą być wyrażane i wprowadzane w życie.
Jesteśmy świadomi potrzeb naszego otoczenia – PPG dostrzega swoją rolę w ochronie lokalnej przyrody. W naszych działaniach kierujemy się troską o środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników, jak i klientów. Nasze produkty tworzymy tak, aby zapewniały oszczędność energii oraz minimalizowały wpływ na środowisko naturalne. Stale kontaktujemy się z naszymi odbiorcami, współpracujemy z lokalnymi samorządami i wspieramy mieszkańców naszego sąsiedztwa.
Budujemy pozytywne relacje z naszymi dostawcami – staramy się wspierać naszych dostawców w ich działaniach oraz dbamy o rozwój relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i współodpowiedzialności za spełnienie oczekiwań naszych klientów.
Czujemy się odpowiedzialni wobec akcjonariuszy – jesteśmy firmą zorientowaną na osiąganie jak najlepszych wyników, dlatego skupiamy się na takim zarządzaniu korporacją, aby stale przynosić zysk naszym udziałowcom.