Home Kontakt
PODZIEL SIĘ
Kontakt
tlo_aktu
Adresy oddziałów
Architectural Coatings
PPG Deco Polska Sp. z o.o

ul. Kwidzyńska 8
51-416 Wrocław

Nr KRS 0000068982 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 356 000 000 zł; REGON 932708766; NIP 895-17-60-602

P.H. "Chemia Lublin" S.A.

ul. Chemiczna 7
20-329 Lublin

Nr KRS 0000025645 - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku,
Kapitał zakładowy 1 815 000 zł; REGON 430043456; NIP 712-01-02-787

Automotive OEM Coating (Gliwice)
PPG Industries Poland Sp. z o.o.

ul. Portowa 28
44-100 Gliwice

Nr KRS 0000107529 - Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 168 000,00 zł; REGON: 272216150, NIP: 9540007298

Automotive Refinish
PPG Industries Poland Sp. z o.o

ul. St. Bodycha 47
05-816 Warszawa

Nr KRS 0000107529 - SAD REJONOWY W GLIWICACH
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 168 000,00 zł; REGON: 272216150, NIP: 9540007298

Industrial Coatings (Cieszyn)
PPG Polifarb Cieszyn SA

ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn

Nr KRS: 0000078667 – Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 47 329 132,00 zł; REGON: 070409810, NIP: 5480075264

Protective & Marine Coatings (Gdynia, Ostrów Wlkp.)
PPG Coatings Poland Sp. z o.o

ul. Gołębia 11
81-185 Gdynia

Numer KRS: 0000065752 - Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł; REGON: 191425010, NIP: 5861929349

PPG Deco Polska Sp. z o.o. Oddział w Lewkowcu

Lewkowiec 68
63-400 Ostrów Wielkopolski

Nr KRS 0000068982 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 356 000 000 zł; REGON 932708766; NIP 895-17-60-602

Mapa oddziałów