Adresy oddziałów

Architectural Coatings

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 8
51-416 Wrocław

Nr KRS 0000068982 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 356 000 000 zł; REGON 932708766; NIP 895-17-60-602


Automotive OEM Coating (Gliwice)

PPG Industries Poland Sp. z o.o.

ul. Portowa 28
44-100 Gliwice

Nr KRS 0000107529 – Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 168 000,00 zł; REGON: 272216150, NIP: 9540007298


Automotive Refinish

PPG Industries Poland Sp. z o.o.

ul. St. Bodycha 47
05-816 Warszawa

Nr KRS 0000107529 – SAD REJONOWY W GLIWICACH
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 168 000,00 zł; REGON: 272216150, NIP: 9540007298


Global Business Services (Wrocław)

PPG Global Business Services Poland sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej Curie 12
50-381 Wrocław

Nr KRS 00000721688 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 200 000 zł; REGON 369043064, NIP 8982240967


Industrial Coatings (Cieszyn)

PPG Polifarb Cieszyn SA

ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn

Nr KRS: 0000078667 – Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 47 329 132,00 zł; REGON: 070409810, NIP: 5480075264


Protective & Marine Coatings (Gdynia, Ostrów Wlkp.)

PPG Coatings Poland Sp. z o.o.

ul. Łużycka 8
81-001 Gdynia

Numer KRS: 0000065752 – Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł; REGON: 191425010, NIP: 5861929349


PPG Deco Poland Sp. z o.o. Oddział w Lewkowcu

ul. Lewkowiec 68
63-400 Ostrów Wielkopolski

Nr KRS 0000068982 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 356 000 000 zł; REGON 932708766; NIP 895-17-60-602


PPG W POLSCE

Dziś PPG Industries w Polsce to 6 jednostek biznesowych w 7 lokalizacjach:

  • Architectural Coatings (Wrocław)
  • Industrial Coatings (Cieszyn)
  • Protective & Marine Coatings
    (Ostrów Wlkp. i Gdynia)
  • Automotive Coatings (Gliwice)
  • Automotive Refinish (Warszawa)
  • Packaging Coatings (Wrocław i Cieszyn)