Protective & Marine Coatings (Gdynia, Ostrów Wlkp.)

Jednostka ta działa w Polsce od 1997 roku. Do 2012 roku zajmowała się sprzedażą produktów PPG dla przemysłu stoczniowego, energetycznego, petrochemicznego oraz przemysłu ciężkiego.

Na początku roku 2013, polski oddział Protective & Marine Coatings zyskał własny zakład produkcyjny w Ostrowie Wielkopolskim. Jednostka rozpoczęła produkcję powłok ochronnych i okrętowych. Jednocześnie wzrosła liczba osób zatrudnionych w tym oddziale, przez co w chwili obecnej stanowi on trzecią, najliczniejszą pod względem liczby pracowników, jednostkę biznesową PPG w Polsce.

Fabryka w Ostrowie Wielkopolskim jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych zakładów produkcyjnych PPG. Oddział dostarcza sprawdzone rozwiązania ochronne przeznaczone do konstrukcji lądowych i morskich, eksploatowanych w najbardziej wymagających i nieprzyjaznych warunkach. Szczególne zastosowanie ma w przemyśle petrochemicznym, energetycznym oraz kolejowym.

Reprezentacyjnymi produktami jednostki są ognioochronny Steelguard, wysoce odporny Sigmacover, najszybciej schnący Sigmazinc 105 i Sigmafast oraz trwały Sigmadur.