Pomagamy strażakom w Cieszynie

W ramach dobrej współpracy fabryka PPG Polifarb Cieszyn przekazała specjalistyczny sprzęt strażakom z pobliskiej jednostki. To wyraz wdzięczności za wsparcie, jakiego miejscowi strażacy udzielają nam w codziennej pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa zakładu.

Cieszyńscy strażacy prowadzą między innymi szkolenia dla naszej załogi (w zeszłym roku uczestniczyło w nich około 50 osób). Wzięli również udział w ubiegłorocznym „Dniu Otwartym” fabryki IC, podczas którego prezentowali swój sprzęt i zapewniali atrakcje dla dzieci.

W ramach podziękowania kupiliśmy i przekazaliśmy strażakom specjalistyczne rękawice, używane między innymi w akcjach ratownictwa drogowego.