Konferencja Projektów Zespołowych 2019

Wspieranie ciekawych inicjatyw i młodych, zdolnych talentów, jest zakorzenione w kulturze naszej firmy. PPG od kilku lat współpracuje z jedną z bardziej renomowanych polskich uczelni – Politechniką Wrocławską we Wrocławiu.
W tym roku, podjęliśmy się wsparcia pięciu projektów studenckich opracowanych w ramach Konferencji Projektów Zespołowych 2019. Zaangażowaliśmy się w takie, których potencjał i przeznaczenie, mogą zostać zastosowane zarówno w naszych zakładach produkcyjnych, jak i biurach.

Oto krótkie opisy każdego z nich:

Radar 3D do szybkich i precyzyjnych obrazowań oraz pomiarów pomieszczeń przemysłowych (LIDAR 3D) koordynowany przez naszego IT Managera,
to urządzenie, które skanuje pomieszczenie do modelu trójwymiarowego, opracowując tym samym jego wymiary oraz inne niezbędne parametry techniczne. Przez to, że wiele powierzchni ma nieregularny kształt, radar 3D jest idealnym rozwiązaniem usprawniającym dokonywanie dokładnych obliczeń wymiarowych. Aby projekt mógł się w pełni rozwinąć, PPG zapewni zestaw niezbędnych części potrzebnych do otrzymania usprawnionej, finalnej postaci urządzenia.

Kolejnym projektem prowadzonym pod okiem naszej Project Manager, było stworzenie na naszą stronę internetową asystenta wspomagającego użytkownika
w procesie malowania ścian – PAINT BOT. Dzięki temu, że bot byłby wyposażony w niezbędną i fachową wiedzę, osoba korzystająca z niego, na bieżąco będzie mogła weryfikować czy w poprawny sposób wykonuje dane czynności, a także uzyskiwać odpowiedzi na nurtujące pytania (na przykład – jakich pędzli i wałków należy użyć). Z powodu rozbudowanego i skomplikowanego procesu tworzenia takiego rozwiązania, projekt w kolejnych fazach zostanie kontynuowany przez doświadczonych specjalistów z PPG.

Building Inspection with Drones to koncept zakładający stworzenie aplikacji mobilnej lub responsywnej, dzięki której możliwe będzie przeprowadzenie inspekcji budynków przy pomocy drona dostarczonego przez PPG. Dzięki temu, że aplikacja będzie posiadać możliwość robienia zdjęć i kręcenia filmów, w szybki i łatwy sposób zostanie obliczony stan powłoki i powierzchnia wymagająca modyfikacji.

Pomysł o nazwie Office Pathfinder to stworzenie aplikacji ułatwiającej poruszanie się po biurze, koordynowany przez naszą kolejną Project Manager. Założeniem tego projektu jest umożliwienie odnajdywania osób czy konkretnych pomieszczeń dzięki interaktywnej mapie (biura) dostępnej w wersji mobilnej i desktopowej. Wprowadzenie tego rozwiązania może okazać się przydatnym narzędziem zwłaszcza dla osób nowozatrudnionych, a także pracowników biur i zakładów wielopowierzchniowych.

Aplikacja automatyzująca proces monitorowania w obszarze Data&Reporting była pomysłem mającym na celu wyświetlanie ujednoliconych informacji na temat przepływów, interfejsów i ładowania danych z systemów źródłowych SAP i platform Power BI. Zważywszy na to, że stworzenie takiej aplikacji wiąże się
z wieloma czynnikami wymagającymi dodatkowych uprawnień i zaangażowania wielu zewnętrznych jednostek, projekt ze względów niezależnych od nas, musiał zostać wstrzymany.

Dzięki chęci do pracy i nauki, a także innowacyjnemu spojrzeniu na problemy,
z którymi boryka się wiele współczesnych przedsiębiorstw, studenci Politechniki Wrocławskiej opracowali wartościowe i użyteczne rozwiązania, które na pewno będziemy chcieli stopniowo starać wdrażać się w życie. Ogromną zasługą tego, w jak szybkim czasie udało się opracować wiele prototypów, jest wsparcie
i doradztwo naszych pracowników.