PPG liderem ESG

Nasza wizja zrównoważonego rozwoju, wartości i podejście stanowią podstawę naszego największego celu: chronimy i upiększamy świat.

Na nasze podejście do zrównoważonego rozwoju nieustannie wpływają informacje od klientów, inwestorów, organów regulacyjnych i innych interesariuszy. Posiadamy formalną strukturę, która zapewnia ciągłe doskonalenie zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju naszych globalnych działań, jak i produktów wytwarzanych na całym świecie. Nasza organizacja ds. zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzialna za opracowywanie i realizację naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także za politykę, programy i procedury dotyczące zrównoważonego rozwoju we wszystkich naszych działaniach biznesowych.

Dostarczamy  innowacyjne produkty i rozwiązania oraz współpracujemy z naszymi klientami w celu tworzenia wzajemnej wartości, która umożliwia im maksymalizację wydajności ich aktywów oraz ochronę środowiska.

Ważnym dla nas jest kultywowanie poczucia przynależności wśród wszystkich naszych pracowników i wykorzystywanie potencjału wynikającego z różnorodności do pobudzania innowacyjności i wydajności. Jako One PPG działamy uczciwie, pracujemy bezpiecznie, chronimy środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń, tworzymy zróżnicowane, sprawiedliwe i tolerancyjne miejsce pracy oraz angażujemy się i wspieramy społeczności, w których działamy.

Szczegółowy raport z naszych działań w obszarze ESG można przeczytać tutaj.