Jak pomagać? PPG mówi o zaangażowaniu swoich pracowników w działania charytatywne i o tym, jak ich w nim wspiera

O tym, jak pomagać, pracownicy PPG wiedzą doskonale i od lat angażują się w różne akcje charytatywne. PPG wspiera ich w tych działaniach na różne sposoby, nie tylko poprzez dofinansowywanie projektów charytatywnych, czy aktywne promowanie wolontariatu, ale także poprzez stwarzanie przestrzeni, w której pracownicy mogą przejąć inicjatywę i osobiście decydować o wyborze beneficjenta pomocy, jak również formie jego wspierania. Jednym z projektów, w ramach którego pracownicy zgłaszają swoje pomysły, potem dodatkowo wspierane przez firmę, jest PPG Charity Partner program.

Charity Partner Program

Charity Partner to program, który docenia pracę wolontariacką pracowników PPG. Pracownicy danej jednostki biznesowej wybierają na początku roku organizację, którą chcą wspierać, i dedykują jej działania charytatywne, które realizowane są przez cały rok. Na końcu roku na konto Charity Partnera firma przekazuje dodatkowo podwojoną wartość wsparcia uzyskanego ze strony pracowników.

Warto wspomnieć, że działania charytatywne pracowników sięgają daleko poza ramy programu. Poza wsparciem rzeczowym lub finansowym wybranego podmiotu, pracownicy organizują się oddolnie i biorą czynny udział w akcjach pomocowych dedykowanych lokalnym społecznościom. Przykładem może być zaangażowanie wszystkich jednostek PPG w zbiórkę środków higienicznych dla kobiet doświadczających ubóstwa menstruacyjnego. W ramach akcji „Różowa skrzyneczka”, organizowanej przez Centrum Praw Kobiet, zbierano środki higieny osobistej. Te, za pośrednictwem fundacji, trafiały do rozmieszczonych w różnych miejscach publicznych różowych skrzyneczek. Współpraca z 2021 roku zaowocowała wyborem Centrum na Charity Partnera na rok 2022 we wrocławskim oddziale Global Business Services.

Świąteczne akcje dobroczynne

Najbardziej intensywnym czasem jest zawsze koniec roku. Firma bierze udział w międzynarodowej akcji „Giving Tuesday”, jednak największe zaangażowanie widać w przedświątecznych, grudniowych działaniach. W 2021 roku koleżanki i koledzy z gdyńskiego oddziału Protective and Marine Coatings zorganizowali świąteczną celowaną pomoc w postaci paczek dla hospicjum „Bursztynowa Przystań” w Gdyni.  Świąteczne upominki przygotowali także pracownicy z Gliwic dla podopiecznych fundacji „Jesteśmy Blisko” we Włoszczowej, koleżanki i koledzy z Lewkowca przygotowali prezenty w ramach „Szlachetnej Paczki”, a wrocławianie wzięli udział akcji „Paczka dla Lwowiaka”.

Przykładem kreatywności oraz dużego zaangażowania w świąteczną akcję dobroczynną jest kiermasz organizowany przez koleżanki i kolegów z gliwickiego oddziału Automotive. Od wielu już lat organizują charytatywną licytację swoich domowych specjałów. Jest to tak mocno osadzony w życiu pracowniczym zwyczaj, że przygotowania do niego rozpoczynają już latem przygotowując większe ilości przetworów czy przywożąc z wakacji różne lokalne specjały z myślą o świątecznej licytacji.

Koleżanki i koledzy z wrocławskiego oddziału także organizują świąteczny jarmark książek, własnych wypieków i rękodzieła. W minionym roku pomoc potrzebna była bardzo blisko. Współpracownicy tej jednostki otworzyli swoje serca dla przewlekle chorego synka kolegi dedykując mu wszystkie świąteczne akcje. Udało się zebrać na terapię ponad 6 tysięcy złotych, a przy okazji odkryć wiele talentów rękodzielniczych! Niesprzedane na kiermaszu książki zostały przekazane wybranym bibliotekom publicznym.

W podobne działania zaangażowali się w czerwcu pracownicy z Lewkowca. W ramach akcji „Książka na Dzień Dziecka” przekazali prezenty-książki podopiecznym wybranego domu opiekuńczego. Koleżanki i koledzy z tego oddziału wspierali także dzieci w ramach zbiórki artykułów szkolnych fundacji „CHOPS” z Kalisza oraz organizacji „Dzieci z dworca Brześć”. Wsparcie pracowników PPG otrzymały także dzieciaki z Cieszyna – dzięki dofinansowaniu Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” zorganizował piknik rodzinny dla swoich podopiecznych.

Jak połączyć rywalizację sportową z działalnością charytatywną?

O tym doskonale wiedzą nasi biegacze, którzy co roku startują w Biegu Firmowym wspierającym fundację Everest. Chociaż bieg odbywa się we Wrocławiu, zjeżdżają się na niego pracownicy PPG z całej Polski. Dobiegając do mety wcale nie zwalniają tempa. Gliwiccy amatorzy zdrowej rywalizacji kontynuują wyzwanie sportowe i, rozszerzając je o inne dyscypliny, konkurują między sobą. Przez kolejne tygodnie prześcigają się nawzajem liczbą przemierzonych kilometrów i czasem poświęconym na aktywności sportowe. Biorący udział w wyzwaniu zobowiązują się przy tym do wpłat na Charity Partnera. Dzięki temu w 2021 na rzecz fundacji „Jesteśmy Blisko” przekazanych zostało łącznie blisko 38 tysięcy zł.

Także w Dębicy zlokalizowana jest silna reprezentacja biegaczy, którzy w swoim wolnym czasie angażują się w biegowe imprezy charytatywne.

Aktywna jest tu także grupa krwiodawców, którzy regularnie oddają krew potrzebującym, oraz wolontariuszy, którzy wspólnie z firmą PPG Tikkurila odmalowali wiele lokalnych placów zabaw. Tam też miały miejsce zbiórki na rzecz lokalnego Domu Dziecka „Hanka”, czy też przytuliska dla zwierząt, które otrzymało zebrane zapasy karmy oraz ufundowane przez firmę i odmalowane wspólnie z dziećmi nowe budy w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Bieg na 6 łap”.

Los zwierząt nie jest obojętny także pracownikom z Wrocławia. Grupa Pomocy Zwierzętom „Ratuj” była Charity Partnerem w 2021 roku, dzięki czemu na konto podopiecznych czworonogów wpłynęło ponad 11 tysięcy złotych, a jeden z podopiecznych piesków znalazł wśród pracowników nowy dom. Dużą wrażliwością na zwierzęcy los wykazali się także cieszyńscy pracownicy, którzy pomogli kociętom szukającym schronienia na terenie fabryki. Uratowane kotki zostały przekazane fundacji „Cieszyński Zwierzogród” i dostały finansowe wsparcie od PPG.

W 2022 roku nasze działania objęły m.in. akcje wspierające ochronę środowiska. Przykładem może być współpraca z fundacją ZOO Wrocław „DODO”, która prowadzi zbiórkę starych telefonów komórkowych. Z poddanych recyklingowi aparatów telefonicznych uzyskuje się cenne metale. Środki zebrane z recyklingu wspierają afrykańskie zwierzęta, ponadto dzięki recyklingowi zmniejszamy zanieczyszczające środowisko wydobycie tych złóż w Demokratycznej Republice Konga.  Zrezygnowaliśmy także z papierowych faktur od naszego dostawcy T-mobile, dołączając w ten sposób do akcji sadzenia drzew – na każde dwie kartki faktury przypada jedno zasadzone przez dostawcę drzewo.

Od początku roku 2022 większość naszych działań wolontariackich kierowana była do uciekających przed wojną sąsiadów z Ukrainy. PPG zorganizowało trzy celowane programy pomocowe dla uchodźców, dodatkowo poszczególne jednostki PPG w Polsce przekazywały produkty dla instytucji przygotowujących pomieszczenia na przyjęcie ukraińskich rodzin. Otworzyliśmy program grantowy dla organizacji wspierających działania edukacyjne dla uchodźców i ich dzieci, z przeznaczeniem na wyposażenie szkolnych klas, prowadzenie zajęć integracyjnych i nauki języka polskiego, zakup wyprawek szkolnych itp. Drugi program skierowany został w stronę naszych pracowników-wolontariuszy, którzy mieli możliwość pozyskania od PPG dodatkowych środków finansowych na działania wspierające uchodźców dla organizacji, w działalność których są osobiście zaangażowani na zasadach wolontariatu.

Poza programami korporacyjnymi pracownicy pomagali i angażowali się prywatnie. Wielu zaprosiło uciekających sąsiadów pod swój dach, organizowało zbiórki rzeczowe i finansowe, pracowało na dworcach, czy dzieliło się wiedzą merytoryczną pomagając uchodźcom w wypełnianiu kwestii formalnych związanych z przyjazdem do Polski.

Dzisiaj, w Międzynarodowym Dniu Dobroczynności, w szczególny sposób dziękujemy wszystkim pracownikom za ich otwarcie na potrzeby innych i ogromne zaangażowanie w działalność dobroczynną nie tylko w ramach akcji korporacyjnych, ale w swoim wolnym czasie. Zobacz filmik przygotowany przez naszych pracowników zaangażowanych w akcje charytatywne klikając tutaj.

Więcej na temat Fundacji PPG tutaj.