PPG Global Business Services liderem w kategorii Business Excellence

W tym roku PPG Global Business Services zostało nominowane w trzech kategoriach konkursu ABSL Diamonds. Plebiscyt umożliwia promowanie wyjątkowych rozwiązań w branży, w ramach czterech kategorii: Business Excellence; Vibrant Workplace; Talent Development & Education; Sustainable Business Strategy. Zwycięską statuetkę PPG GBS otrzymało w kategorii Business Excellence za projekt wdrożony przez dział EHS (Environment, Health and Safety).

Zwycięski projekt dotyczy kompleksowego zaadresowania wymagań regulacyjnych oraz korporacyjnych PPG pod kątem zarządzania dokumentacją surowców używanych w zakładach produkcyjnych w rejonie EMEA. Do tej pory PPG nie posiadało jednolitego i centralnego sposobu pozyskiwania kart charakterystyki surowców od zewnętrznych dostawców, ich katalogowania, aktualizacji w systemie GPS i dystrybucji do działów produkcyjnych oraz EHS. Europejskie rozporządzenie REACH EC 1907/2006 stawia pewne obowiązki po stronie PPG, a zespół GBS EHS&PS (Environmental Health and Safety & Product Stewardship) stanął na wysokości zadania tworząc zintegrowaną bazę danych aktywnych surowców przypisanych do poszczególnych lokalizacji wraz z informacją o poziomie ich zgodności z wymaganiami regulacyjnymi oraz możliwością bezpośredniego dostępu do konkretnego dokumentu. Zespół GBS EHS&PS wprowadził dodatkowo całą metodologię aktywnego monitorowania oraz aktualizacji danych o surowcach dla każdego zakładu produkcyjnego w regionie EMEA. Dokonanie zespołu pozwoliło osiągnąć rekordowy poziom zgodności (~91%), zminimalizować ryzyko audytowe oraz zapewnić efektywny i trwały proces adresujący bieżące oraz dynamicznie zmieniające się potrzeby firmy oraz rozporządzeń REACH.

ABSL to Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych do którego należy PPG Global Business Services Poland od 2019 roku. Organizacja zrzesza podobne sobie firmy, wyznaczając standardy, kierunki rozwoju usług biznesowych w Polsce. Celem ABSL jest rozwój zrównoważonej gospodarki, która będzie wspierać biznes, inwestycje, innowacyjne rozwiązania, edukację. Co dwa lata ABSL przyznaje nagrody liderom sektora nowoczesnych usług biznesowych, którzy swoimi projektami szczególnie wyróżniły się na tle pozostałych firm. Oceniane jest nowatorskie podejście, korzyści dla prowadzonej działalności co w efekcie wzmacnia pozycję sektora usług jako mocny filar gospodarki.