Współpraca PPG z Uniwersytetem Jagiellońskim

Współpraca pomiędzy PPG i Uniwersytetem Jagiellońskim (UJ) trwa już ponad 20 lat i stanowi doskonałe uzupełnienie rozwoju naukowego i zawodowego studentów.

Kazimierz Miga, pełniący funkcje LSC Manager Poland, CE Manager OEM oraz Acc Mgr Opel Gliwice, jest kluczowym członkiem zespołu PPG odpowiedzialnym za owocną współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim (UJ). Na co dzień zajmuje się obsługą strategicznych klientów PPG, w tym renomowanych marek samochodowych, takich jak KIA, Volkswagen, Hyundai i Stellantis. Jego zakres odpowiedzialności w PPG obejmuje sprzedaż poza granicami Polski, konkretnie w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji i w Chorwacji. Z zaangażowania w pracę ze studentami Kazimierz czerpie pozytywną energię, ale również znajduje w niej dodatkową motywację do wykonywania swoich codziennych obowiązków.

W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim organizowane są kursy dedykowane studentom II i III roku, składające się obecnie z części podstawowej (kurs A) i zaawansowanej (kurs B). Program kursów skupia się głównie na praktycznych aspektach zarządzania, takich jak Podstawy Procesów, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Ochrona Środowiska, Zaangażowanie Społeczne czy Finanse. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w wycieczkach do fabryk samochodów w Gliwicach i Cieszynie, które dostarczają im praktycznych doświadczeń związanych z ich przyszłymi zawodami. Ponadto, od czterech lat oferowany jest kurs Zarządzania Projektami w Praktyce, w ramach którego studenci mają możliwość opracowania i realizacji własnych projektów.

Program nauczania jest dostępny dla studentów całego Wydziału Chemii, co daje możliwości rozwoju i rekrutacji potencjalnych nowych pracowników w PPG.

Osoby zaangażowane ze strony PPG w prowadzenie kursu, takie jak Aleksandra Seman, Anna Kazior, Lucie Burianova, Justyna Knura, Marek Jarzmik, Roman Szczygieł oraz wspomniany wcześniej, głównodowodzący Kazimierz Miga, z przyjemnością dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z przyszłymi specjalistami. Ich priorytetem, jest kształtowanie nowych talentów na rynku pracy.

Współpraca pomiędzy PPG, a Uniwersytetem Jagiellońskim, tworzy silne połączenie między światem nauki, a praktyką, przyczyniające się do wszechstronnego rozwoju studentów oraz kształtowania przyszłych specjalistów.