Oświadczenie o ochronie danych osobowych PolskaPPG jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa, w jaki sposób PPG Deco Polska sp. z o.o. oraz spółki z grupy kapitałowej PPG (dalej „PPG”, „my” lub „nas”) wykorzystuje i chroni wszelkie Twoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub sklepu internetowego.I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych PPG Deco Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu: ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław (dalej „Administrator” lub „Spółka”). Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez e-mail: dp-eu@ppg.com lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora. Staramy się zachować zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) i w związku z tym przygotowaliśmy Politykę prywatności w taki sposób, aby została odebrana jako wyczerpująca i rozwiewająca wątpliwości.Poniżej wskazujemy procesy przetwarzania danych osobowych, których kolejność odzwierciedla pkt II Polityki prywatności. Z racji tego, iż niniejszy dokument ma charakter korporacyjny, a Administrator może prowadzić kilka stron internetowych lub sklepów internetowych, niektóre ze wskazanych niżej czynności przetwarzania danych osobowych mogą nie znajdować zastosowania w konkretnym przypadku. Do przetwarzania danych osobowych
dochodzi w przypadku:

 • usługi serwisu
 • konta internetowego
 • aplikacji mobilnej
 • infolinii
 • reklamacji
 • promocji
 • wysyłania ankiet satysfakcji
 • wysyłania informacji handlowych
 • wysyłania informacji handlowych (marketing stron trzecich)
 • realizacji zawartej umowy
 • realizacji zawartej umowy (osoby kontaktowe)
 • procesu rekrutacyjnego
 • kontaktuII. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


1. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku usługi serwisu.


Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia realizacji usługi serwisu.
W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail) lub dane firmowe Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) oraz realizacja obowiązków prawnych z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości realizacji usługi serwisu. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości skorzystania z usługi serwisu. Okres przechowywania danych osobowych obejmuje czas realizacji usługi oraz przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych.2. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku konta internetowego.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu założenia konta internetowego w Sklepie internetowym. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail oraz adres korespondencyjny/adres dostawy) lub dane firmowe.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta internetowego w sklepie internetowym, co wiąże się z zawarciem umowy o nieodpłatne świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości założenia konta internetowego w sklepie internetowym. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości założenia konta internetowego w sklepie internetowym. Proces usuwania danych osobowych rozpoczyna się w razie złożenia dyspozycji usunięcia konta.3. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku aplikacji mobilnej


Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu założenia i korzystania z aplikacji mobilnej programu poleceń PPG QR DESIGNER. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail oraz adres korespondencyjny/adres dostawy) lub dane firmowe niezbędne do utworzenia i obsługi konta w aplikacji. Dane osobowe osób korzystających z aplikacji  ( w tym adresy IP  oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) są przetwarzane w  celach  świadczenia usług, zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego a także w celach analitycznych i statystycznych ich podstawą prawną wówczas jest uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit.f RODO) polegający na prowadzaniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności aplikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością korzystania z aplikacji, co wiąże się z zawarciem umowy o nieodpłatne świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości założenia konta internetowego w sklepie internetowym. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości założenia konta internetowego i korzystania z aplikacji. Proces usuwania danych osobowych rozpoczyna się w razie złożenia dyspozycji usunięcia konta.4. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku infolinii.


Twoje dane osobowe przetwarzane są przy okazji prowadzenia rozmowy telefonicznej. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz
nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail oraz adres korespondencyjny/adres dostawy). Inne dane osobowe podane podczas rozmowy mogą stanowić dane osobowe odpowiednie dla innego procesu przetwarzania danych osobowych, ale w ramach infolinii nie przetwarzamy ich dłużej niż przez czas rozmowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wyrażający się w chęci zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług wyrażającej się poprzez uruchomienie i utrzymanie infolinii (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości załatwienia sprawy w ramach rozmowy telefonicznej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy w ramach rozmowy telefonicznej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, a w każdym razie nie dłużej niż 2 lata od chwili nagrania rozmowy.5. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku reklamacji.


Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia realizacji usługi reklamacji. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail) lub dane firmowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) oraz realizacja obowiązków prawnych z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości realizacji usługi reklamacji. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości skorzystania z usługi reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych obejmuje czas realizacji usługi oraz przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych.6. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku promocji.


Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji promocji. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail oraz adres korespondencyjny/adres dostawy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wyrażający się w chęci organizacji promocji (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości załatwienia sprawy w ramach rozmowy telefonicznej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy w ramach rozmowy telefonicznej. Dane osobowe usuwane z chwilą wniesienia sprzeciwu lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.7. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania ankiet satysfakcji.


Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki ankiet satysfakcji. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres e-mail) lub dane firmowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wyrażający się w chęci zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług wyrażającego się w badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości otrzymywania ankiet satysfakcji. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości otrzymywania ankiet satysfakcji. Dane osobowe usuwane z chwilą wniesienia sprzeciwu lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.8. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania informacji handlowych.


Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), polegający na skorzystaniu z uprawnienia wynikającego z art. 10 ust.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, z którego korzystamy w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na wysyłkę takich treści. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki treści marketingowych. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości prowadzenia wysyłki. Dane osobowe usuwane są z chwilą wniesienia sprzeciwu lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.9. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania informacji handlowych (marketing stron trzecich).


Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu jego wysyłki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes strony trzeciej (naszego partnera biznesowego), wyrażający się prowadzeniu komunikacji marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki mailingu. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki mailingu. Dane osobowe usuwane są z chwilą wniesienia sprzeciwu lub odpadnięcia celu ich przetwarzania. Wycofanie zgody zgodnie z ppkt 13 oznacza jednocześnie wniesienie sprzeciwu w rozumieniu tego ppkt.10. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku realizacji zawartej umowy.


Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy,
2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
2. wypełnienie spoczywających na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
3. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Okres przechowywania danych osobowych obejmuje czas realizacji usługi oraz przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania i kontynuacji współpracy, obsługi klienta/kontrahenta, a także przedstawiania ewentualnych ofert w przyszłości. Ponieważ dane są niezbędne dla potrzeb wynikających z przepisów (w związku z zobowiązaniami podatkowymi) oraz dla potrzeb ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, dane mogą być przechowywane również do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.11. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku realizacji zawartej umowy (osoby kontaktowe).


Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. realizacji obowiązków prawnych na nas spoczywających, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1. wypełnienie spoczywających na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
2. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) opisany wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania i kontynuacji współpracy, obsługi Klienta/kontrahenta, a także przedstawiania ewentualnych ofert w przyszłości. Ponieważ dane są niezbędne dla potrzeb wynikających z przepisów (w związku z zobowiązaniami podatkowymi) oraz dla potrzeb ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, dane mogą być przechowywane również do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.12. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku procesu rekrutacyjnego.


W takim razie dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. W zależności od tego, czy proces rekrutacyjny prowadzi do zawarcia umowy objętej stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, czy też prowadzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług, różne są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:I. W przypadku rekrutacji na stanowiska dla których przewidziane są umowy objęte stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
b) w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dotyczy to podanie wyników testów kompetencyjnych, jak również wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Nie żądamy przekazania powyższych danych, jednak ich przekazanie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. a) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. b) powyżej jest dobrowolne. Oświadczamy, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
II. W przypadku rekrutacji na stanowiska dla których przewidziane są umowy cywilnoprawne lub umowy o świadczenie usług, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dotyczy to wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych dla celów zawarcia wskazanych umów jest dobrowolne, gdyż taką dobrowolność zakłada wyrażenie zgody. Zaznaczamy jednakże, że wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas takiego zakresu danych osobowych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe oraz – w ramach pewnych stanowisk – informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, by dana aplikacja została wzięta pod uwagę w ramach procesu rekrutacyjnego. Dokumenty rekrutacyjne są usuwane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, chyba że została wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie.13. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku kontaktu.


Jeśli chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz dane wynikające z Twojej wiadomości. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) opisany wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Twoją wiadomością. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem. Dane osobowe przetwarzane są przez czas obsługi wiadomości, chyba że zostaną objęte przez inny proces przetwarzania danych osobowych przewidujący inny okres przetwarzania danych osobowych.III. Odbiorcy danych osobowych.


Dane osobowe będą przekazywane – w zależności od potrzeby – podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (w szczególności podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT, podmiotom świadczącym usługi finansowe i księgowe, podmiot zapewniającym wsparcie procesu sprzedaży) i osobom współpracującym z nami, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Gdy będzie to niezbędne, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, podmiotom obsługującym transakcje płatnicze a także uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym.IV. Prawa przysługujące Ci w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.


Przysługuje Ci prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek o realizację przysługujących Ci praw możesz złożyć wykorzystując dane kontaktowe podane na wstępie.V. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.


Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania (z zastrzeżeniem postanowień Polityki cookies privacy.ppg.com. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej lub sklepu internetowego w celach innych niż określonych w pkt II może zostać opisane w innym miejscu niż Polityka prywatności, co zostanie zakomunikowane w sposób czytelny i klarowny.VI. Zmiany Polityki prywatności.


Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym poinformujemy z wyprzedzeniem 7 dni. Biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter grupy PPG prosimy również o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności dla Europy, które to oświadczenie znajduje się pod tym linkiem: privacy.ppg.com  

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

 dp-eu@ppg.com.

Polityka mediów społecznościowych.

Korzystając z naszych kont w mediach społecznościowych, wchodzisz z nami w interakcję, np. dokonując subskrypcji fanpage, zostawiając swoją reakcję (polubienia, komentarze) czy wysyłając do nas wiadomość.

Informacje, jakie dostarczasz na swój temat, mogą stanowić dane osobowe. Niniejsza Polityka mediów społecznościowych (dalej Polityka) opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe gromadzone przy pomocy kont w następujących portalach społecznościowych (dalej Portale społecznościowe):

FACEBOOK: (linki do portali społecznościowych)

INSTAGRAM: (linki do portali społecznościowych)

LINKEDIN: (linki do portali społecznościowych)

YOUTUBE: (linki do portali społecznościowych)

PINTEREST:

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych PPG Deco Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu: ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław (dalej „Administrator” lub „Spółka”). Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez e-mail: dp-eu@ppg.com lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora. Kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz zakres przetwarzanych danych.

FACEBOOK
Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to” pod którymkolwiek
  z postów zamieszczonych w koncie.
  Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
 • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub pseudonim),
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),
 • treść Twoich komentarzy,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, gromadzone dzięki plikom cookies.

INSTAGRAM
Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na koncie lub zareagowały na opublikowane zdjęcia.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub pseudonim),
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),
 • treść Twoich komentarzy,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

LINKEDIN
Przetwarzamy dane osób, które:

 • odwiedziły stronę Administratora,
 • weszły w interakcję z Administratorem,
 • opublikowały lub przesłały dane poprzez usługi oferowane przez portal Linkedin (np. wypełniły formularze, odpowiedziały na ankiety).

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Ciebie publicznie
  na profilu utworzonym w portalu Linkedin (m.in. dane adresowe, kontaktowe np. adres e-mail,
  telefon oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu
  dotychczasowego zatrudnienia),
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

YOUTUBE
Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Subskrybuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z filmów zamieszczonych w koncie lub zareagowały na opublikowane filmy.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub pseudonim),
 • zdjęcie profilowe,
 • treść Twoich komentarzy,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.


Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) polegającego na:
1) prowadzeniu konta na Portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatora Portalu i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami (w tym nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników) oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Portalu społecznościowego (komentarze, wiadomości),
2) prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników naszego konta),
3) ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
b) na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych),
c) na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku, gdy za pomocą Portalu społecznościowego organizujemy akcje promocyjne, zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym cel i podstawę prawną takiego przetwarzania opisujemy w regulaminie takiej akcji. Przed udziałem w takiej akcji promocyjnej prosimy o zapoznanie się z jej regulaminem.

Współadministrowanie danymi osobowymi.

W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby statystyk pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wraz z operatorem Portalu społecznościowego, który udostępnia opcję statystyk. Działania takie podejmujemy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) opisanego wyżej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk znajdziesz pod linkiem:

Odbiorcy danych

 • Dostęp do Twoich danych osobowych będzie mieć:
  nasz upoważniony personel oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (m.in. usługi marketingowe, usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • inni użytkownicy Portalu społecznościowego (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konto, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne),
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • administrator Portalu społecznościowego na zasadach opisanych w udostępnionych politykach prywatności.

Pamiętaj, że operatorzy Portali społecznościowych są odrębnymi podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób korzystających z Portali społecznościowych, w tym danych dotyczących Ciebie. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe we własnych celach oparciu o ustalone przez siebie podstawy prawne. W szczególności mogą one w oparciu o własny regulamin funkcjonowania Portalu społecznościowego gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających nasze konto.

Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez operatorów Portali społecznościowych. Z tego względu prosimy Cię o zapoznanie się z regulaminami ich funkcjonowania i udostępnionymi w nich politykami prywatności, które znajdziesz tutaj:

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, tj.: o standardowo przetwarzamy Twoje dane do czasu zakończenia prowadzenia przez nas konta w Portalu społecznościowym, o dane osobowe, które uzyskaliśmy w prowadzonej korespondencji, przechowujemy przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości, o dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Twoją szczególną sytuacją,
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt na wskazane we wstępie nasze dane kontaktowe. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o źródle danych oraz pozostałe informacje

 • Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie poprzez Twoją interakcję z naszym kontem w Portalu społecznościowym oraz z Twojego publicznego profilu.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.