Nagrody wewnętrzne dla dwóch jednostek z Polski

Jak co roku, wszystkie zakłady PPG z całego świat (ulokowane w ponad 70 krajach), ubiegały się o wewnętrzne, firmowe nagrody z pięciu kategorii: Safety&Health, Wellness, Customer Sustainability Solutions, Environmental Impact oraz Community Engagement.

Nagrodę udało się zdobyć naszej jednostce Automotive OEM z Gliwic oraz Architectural Coatings z Wrocławia. Koledzy z Gliwic zapracowali sobie na miano zaangażowanych społecznie dzięki wielu działaniom na rzecz społeczności, których podjęli się w trakcie trwania pandemii – wolontariackim zbiórkom, wspieraniu Fundacji Jesteśmy Blisko oraz przed jej wybuchem, kiedy to mieli okazję przeprowadzić sesje edukacyjnedla dzieci w wieku przedszkolnym na temat chemii w życiu codziennym.

Zespoły z Wrocławia pod kierownictwem Marcina Urbana, otrzymały dwie nagrody w kategorii „Environmental Impact Award”. Pierwsza nagroda dotyczyła wdrożenia ciśnieniowego mycia zbiorników produkcyjnych, a druga automatycznego mycia zbiorników produkcyjnych, co wiąże się w dłuższej perspektywie czasu ze znaczącym zmniejszeniem ilości zużywanej wody do mycia zbiorników, a tym samym powstających po myciu ścieków.