BezpieczeństwoLista opisów miejsc:

Bezpieczeństwo Wrocław

Bezpieczeństwo Lewkowiec

Bezpieczeństwo Cieszyn
OGŁOSZENIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy:

zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi.

Osoby znajdujące się w domu powinny:  

 • włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy,
 • ustawić odbiornik na stację lokalną,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny:    

 • nie zbliżać się do rejonu zagrożenia,
 • ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach przekazywanych za pośrednictwem środków nagłaśniających stacjonarnych oraz umieszczonych na pojazdach,
 • udać się do najbliższych budynków.

Osoby znajdujące się w obiektach użyteczności publicznej powinny stosować się do poleceń administratora (właściciela) obiektu.Rodzaj komunikatuSposób reakcji na komunikat ostrzegawczy, w zależności od miejsca pobytu
W domuW zakładzie pracy i w miejscach użyteczności publicznejNa wolnej przestrzeni
1.Uprzedzenie
o zagrożeniu skażeniami
Sprawdzić posiadane środki ochrony indywidualnej, sprawdzić zabezpieczenia posiadanych zapasów żywności i wody, sprawdzić szczelność pomieszczeń dla ludzi i zwierząt, jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć), przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb obrony cywilnej.Przerwać zakupy, udział
w imprezach i starać się jak najszybciej opuścić zagrożoną strefę, uszczelnić pomieszczenie, wykonywać ściśle polecenia kierownictwa zakładu (instytucji)
i służb porządkowych, przygotować się do wyłączenia gazu i dopływu prądu.
Wykonywać ściśle polecenia władz lokalnych
i służb porządkowych, starać się jak najszybciej opuścić zagrożoną strefę.
2.Uprzedzenie
o zagrożeniu zakażeniami
Należy postępować według poleceń wydanych w komunikacie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3.Uprzedzenie
o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska
Włączyć odbiornik radiowy na pasmo rozgłośni lokalnej, postępować zgodnie z podanymi
w komunikacie zaleceniami, ściśle stosować się do zaleceń władz lokalnych,
nie zbliżać się do rejonu katastrofy lub awarii.ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołującego alarm należy:

 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym, przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażania (w przypadku skażeń chemicznych) – żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów i służb obrony cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.