Bezpieczeństwo Cieszyn
Zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r. nr 25, poz. 1232 z późn. zm.) PPG Cieszyn S.A. jest zobowiązany do dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, podmiotom leczniczym oraz obiektom określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym Zakładu, o którym mowa w art. 260 ust. 1, oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami tych awarii, oraz udostępnienia tych informacji społeczeństwu oraz zakładom sąsiednim. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączonym dokumencie PDF do pobrania poniżej.