Informacje ogólne

PPG, jako lider w dziedzinie innowacji i zrównoważonego rozwoju, pomaga klientom z branży przemysłowej i transportowej, wytwórcom produktów dla konsumentów, a także przedsiębiorstwom działającym na rynku budowlanym w udoskonalaniu metod ochrony i dekorowania powierzchni.

Celem PPG jest zajmowanie pozycji globalnego lidera w branży farb i lakierów oraz produktów specjalistycznych. Jesteśmy skoncentrowani na pracy nad nieustannym doskonaleniem naszej oferty oraz funkcjonowaniem na rynku, z korzyścią dla naszych klientów, pracowników, udziałowców
i dostawców.

PPG stara się działać w sposób, który zapewnia ochronę środowiska oraz rozwój gospodarki. Bardzo ważnym aspektem naszej pracy jest również dbanie o dobro lokalnej społeczności i wspieranie jej działań.

Wartości zrównoważonego rozwoju PPG:

 • Wykazywanie się efektywnością operacyjną oraz doskonałością w obszarze bezpieczeństwa
  i higieny pracy, pozwalającą minimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne.
 • Współdziałanie z pracownikami oraz ich rodzinami w celu osiągnięcia jak najlepszych dla ich zdrowia oraz dobrego samopoczucia warunków pracy.
 • Stworzenie atrakcyjnego miejsca pracy, które umożliwia każdemu pracownikowi rozwój kariery zawodowej.
 • Prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z przepisami.
 • Zapewnianie naszym klientom innowacyjnych produktów oraz usług zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Wzmacnianie relacji z dostawcami i klientami.
 • Współpraca ze społecznością lokalną oraz podejmowanie działań na jej rzecz.

Głównym celem PPG jest działanie w trzech obszarach:  

 • Ograniczanie wpływu na środowisko naturalne.
 • Poprawa bezpieczeństwa, zdrowia i samopoczucia pracowników.
 • Wspieranie społeczności lokalnych.